När du är i behov av personal

Tjänster vi erbjuder

  • Personal inom ekonomi
    Våra konsulter besitter specialistkunskaper och kan vara behjälpliga inom det mesta som gäller ekonomi.  
  • Personal inom redovisning
    Om du är i behov av personal med inriktning särskilt på redovisning har vi konsulter som har det som sin expertis. 
  • Övrigt
    Vi erbjuder primärt konsulter för ekonomiska tjänster, men i takt med att vi växer kan vårt tjänsteutbud  komma att öka.